Warsztaty muzyczne

ednym z głównych elementów naszego festiwalu są warsztaty muzyczne „Mistrz-uczeń” podczas, których uczymy się tradycyjnego śpiewu, gry na instrumentach oraz tańca od miejscowych wiejskich muzykantów i śpiewaków.

W tym roku spotykamy się w dniach 29 czerwca – 3 lipca 2016 w Zdziłowicach, miejscowości o szczególnych tradycjach muzycznych. Tu bowiem ponad 120 lat temu powstała rodzinna kapela Dudków, stąd pochodził także m.in. skrzypek Leon Krzos czy śpiewaczka Stefania Gadzińska. Do dzisiaj grywa tutaj jako jedna z nielicznych w Polsce wiejska orkiestra dęta, założona przez Bronisława Dudkę, mająca w swoim repertuarze tradycyjne rodzime melodie. Na tym terenie bogate są również tradycje męskiego śpiewu przejawiające się zarówno w śpiewie pogrzebowym jak i w repertuarze kolędniczym.

Warsztaty poświęcone są muzycznym tradycjom regionu Roztocza Zachodniego w szczególności wsi Zdziłowice. Prowadzącymi warsztaty będą wiejscy śpiewacy i muzykanci ze Zdziłowic i okolic, a także ich uczniowie

W tym roku proponujemy następujące spotkania warsztatowe:

1. Śpiew kobiecy (Janina Chmiel, Ewa Grochowska) i śpiew męski (Jan Wnuk, Paweł Grochocki)
Praca nad prawidłową techniką śpiewu otwartym głosem, emisją, prawidłową artykulacją i oddechem oraz nad wykonawstwem i ekspresją pieśni tradycyjnych. Naukę oprzemy na zebranych lokalnych materiałach muzycznych, a także bezpośrednio od miejscowych śpiewaczek i śpiewaków.
BRAK WOLNYCH MIEJSC

2. Suka (Zbigniew Butryn) – dla osób początkujących i średniozaawansowanych
Jedyne w Polsce warsztaty gry na suce. Przeznaczone dla osób początkujących i średniozaawansowanych. Osoby początkujące poznają podstawy gry na suce (sposób trzymania, wydobycie dźwięków, nauka prostych melodii, wtórowanie). Osoby średniozaawansowane – doskonalenie dotychczas nabytych umiejętności, nauka miejscowych melodii).
BRAK WOLNYCH MIEJSC

3. Skrzypce, bębenek i basy (Jan Leszczyński, Jan Jaworski, Henryk Pudło, Stanisław Głaz, Bronisław Rawski, Edyta Piekarczyk, Robert Burdalski, Krzysztof Butryn, Piotr Deptuła)
W ramach warsztatu planowane jest spotkanie wprowadzające, a następnie praktyczna nauka od Mistrzów. Spotkania mają charakter „obserwacji i podsłuchiwania” muzykantów. Wspólne spędzanie czasu jest najlepszą drogą do poznania specyfiki, rytmu i melodii według zasady nauka poprzez uczestnictwo. W ramach tych spotkań spróbujemy „uchwycić nutę” od mistrzów grających podróżniaki, oberki, krowiarze i polki.
BRAK WOLNYCH MIEJSC

4. Instrumenty dęte (Eugeniusz Skrzypek, Przemysław Łozowski)
Podczas warsztatów będziemy doskonalić brzmienie i technikę gry oraz nauczymy się miejscowych melodii. Warsztaty dla początkujących i zaawansowanych. Należy posiadać własny instrument.

5. Warsztaty taneczne (miejscowi tancerze, Katarzyna Tucholska)
Praca z tańcami miejscowymi. Dla początkujących wprowadzenie do tańców dwu i trzymiarowych – Katarzyna Tucholska,. Bez zapisów, dla wszystkich.

6. Organki /harmonijka ustna (Arkadiusz Szałata)
Podczas warsztatów uczestnik pozna budowę i zasady gry na harmonijce oraz tradycyjne melodie grane na tym instrumencie na Lubelszczyźnie. Do udziału w warsztatach potrzebna jest harmonijka diatoniczna w tonacji C oraz przybory do pisania.

7. Zajęcia dla dzieci (Marta Urban-Burdalska)
BRAK WOLNYCH MIEJSC


Wstępny plan warsztatów:

29 czerwca (środa)
15.00-18.00 – rejestracja uczestników
18.00 – spotkanie organizacyjne
19.00 – otwarcie festiwalu. Potańcówka w Kocudzy

30 czerwca – 2 lipca (czwartek, piątek, sobota)
10.00-11.30 – warsztaty: śpiew kobiecy i męski
11.30-13.00 – warsztaty: suka, instrumenty dęte, organki
11.00-13.00 – warsztaty dla dzieci
14.00 – obiad
15.30-19.00 – spotkania warsztatowe z miejscowymi muzykantami i śpiewakami (skrzypce, basy, bęben, taniec)

3 lipca (niedziela)
15.00-17.00 – prezentacja grup warsztatowych oraz występy miejscowych zespołów w ramach Festynu w Zdziłowicach

Na zgłoszenia czekamy do 24 czerwca 2016 roku. (Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).


TUTAJ BĘDZIEMY