O festiwalu

Festiwal to edukacyjno-artystyczne wydarzenie którego celem jest poznawanie i kultywowanie zanikających tradycji muzycznych oraz promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Ziemi Janowskiej i Roztocza Zachodniego.

muzykant-szklarnia

Ziemia Janowska łączy na swoim obszarze to co zaliczamy do najpiękniejszych na Lubelszczyźnie – Roztocze, a dokładnie jego zachodnią część nazywaną Gorajskim i Lasy Janowskie, stanowiące fragment Puszczy Solskiej. Muzyka ludowa tego zakątka Polski, w którym przenikały się różnorodne tradycje (polska, ukraińska, tatarska, żydowska, wołoska) jest przez etnomuzykologów uznawana za jedną z najciekawszych kultur muzycznych w Polsce i Europie.

Nad festiwalem unosi się duch suki biłgorajskiej, staropolskiego instrumentu smyczkowego pochodzącego z okolic Janowa Lubelskiego, który wyszedł z użycia w połowie XIX wieku. Odrodzenie zapomnianego insturmentu przyniosły lata 90. XX wieku, wtedy zrekonstruowało go, niezależnie od siebie, dwoje naukowców: Zbigniew Butryn z Janowa Lubelskiego oraz dr Maria Pomianowska z Warszawy wspópracująca z prof. Ewą Dahlig-Turek oraz lutnikiem Andrzejem Kuczkowskiem.

warsztaty-gry-na-suce-fot-m-borny

Najważniejszym punktem Rozstajnych dróg są warsztaty ”Mistrz-uczeń” poświęcone muzycznym tradycjom Roztocza Zachodniego, które kierowane są zarówno do ludzi, którzy nigdy nie grali na żadnym instrumencie ani nie śpiewali, jak i do praktykujących śpiewaków i muzykantów.

Ponadto w ramach festiwalu odbywają się spotkania, projekcie filmowe, warsztaty rękodzielnicze, zajęcia dla dzieci, przedstawienia teatralne, koncerty oraz potańcówki.

Festiwalowe wydarzenia kończą się niedzielnym kameralnym koncertem, odbywającym się na malowniczym wirydarzu Janowskiego Sanktuarium.

festiwal-na-rozstajncyh-drogach-fot-m-borny

Festiwal bazuje i rozwija dotychczasowe doświadczenia i działania Szkoły Suki Biłgorajskiej z Janowa Lubelskiego, która od 2007 roku jako oddolna, nieformalna inicjatywa działa na rzecz zachowania i kontynuacji muzyki tradycyjnej in crudo. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 2011 roku. Wcześniej spotkania miały charakter nieformalny.

Miejsca wydarzeń festiwalowych:
2014 – Momoty Górne i Dolne, Janów Lubelski
2013 – Momoty Górne i Dolne, Janów Lubelski
2012 – Szklarnia, Momoty Górne, Janów Lubelski
2011 – Szklarnia

festiwal-na-rozstajncyh-drogach2-fot-m-borny

* Fotografie: Mateusz Borny

 

Festiwal wspierają

 

wsparcie-finansowe